Ενημερώνουμε ότι τα Σχολικά Προγράμματα του Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. τη σχολική χρονιά 2022-2023 θα διατίθενται στο πλαίσιο της συνεργασίας και της χορηγίας με τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.

LEARN INN Ε.Κ.Π.Α