Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην εκπαιδευτική κοινότητα και τους/τις συνεργάτες/εκπαιδευτές-τριες των προγραμμάτων μας, ανακοινώνουμε ότι τα Σχολικά Προγράμματα του Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. ΔΕΝ δύναται να πραγματοποιηθούν τη σχολική χρονιά 2021 -2022 λόγω απόφασης του ΥΠΑΙΘ, η οποία ορίζει ότι όλα τα προγράμματα δημοσίων οργανισμών θα γίνονται δωρεάν.

Μια τέτοια συνθήκη καθιστά τα προγράμματά μας μη βιώσιμα και μας αναγκάζει να αναστείλουμε την λειτουργία τους για την τρέχουσα σχολική χρονιά.

LEARN INN Ε.Κ.Π.Α